Γνωρίστε την Daitech Technologies

Η Daitech Technologies ιδρύθηκε τον Ιούνιo του 1990 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.