Καλωσήρθατε στη σελίδα μας.Δαϊκούδης Δημήτρης & συνεργάτες

Υπηρεσίες

Σε οποιοδήποτε κλάδο και να δραστηριοποιήστε, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτετε. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, θέλετε να εστιάσετε στην απόδοση και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμβαση Υποστήριξης, Συμβόλαιο Υποστήριξης, Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού

Με την Σύμβαση Υποστήριξης Λογισμικού η DAITECH TECHNOLOGIES εγγυάται, διαχρονικά, στον πελάτη, την καλή λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού με νέες εκδόσεις και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Ειδικότερα η DAITECH TECHNOLOGIES προσφέρει:

  • Συνεχή ενημέρωση του λογισμικού με νέες εκδόσεις.
    Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία κλπ.
  • Την τεχνική υποστήριξη του πελάτη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του συστήματος λογισμικού.
    Το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της DAITECH αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή λύσεων σε τυχόν προβλήματα ή απορίες των χρηστών σχετικά με την εφαρμογή, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από την DAITECH παρέχεται τηλεφωνικά ή με χρήση του Internet. Για την παροχή των υπηρεσιών παροχής νέων εκδόσεων και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο πελάτης πρέπει να συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με την DAITECH Το συμβόλαιο συντήρησης παρέχει στον πελάτη, επί ένα έτος, υπηρεσίες συντήρησης της εφαρμογής λογισμικού (αποστολή νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων) και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης. Μετά την παρέλευση έτους, για να υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης της αποστολής νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων καθώς και παροχής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει ο πελάτης να ανανεώσει το συμβόλαιο συντήρησης. Η αξία του συμβολαίου συντήρησης για κάθε εφαρμογή αναγράφεται στον τιμοκατάλογο λογισμικού της DAITECH
To συμβόλαιο συντήρησης δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην έδρα του πελάτη. Για προσφορά υπηρεσιών στην έδρα του πελάτη ισχύει τιμοκατάλογος με χρέωση ανά ώρα παροχής υπηρεσιών.
Η DAITECH προσφέρει στους πελάτες της ειδικά πακέτα προαγοράς ωρών παροχής υπηρεσιών στην έδρα του πελάτη με προνομιακούς όρους.

Με ενδιαφέρει